สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน (Mannual Bed)

เตียงผูป่วยแบบใช้มือหมุน
     เตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน คือเตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับองศาและหรือปรับระดับสูงต่ำได้ โดยใช้ไกร์สำหรับหมุนปรับเตียงตามที่ต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในการเปลี่ยนอิริยาบถและการใช้ชีวิตประจำวัน

การปรับเตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน

     ไกร์ที่ 1 ใช้ปรับองศาหัวเตียงท่าพยุงหลังในท่านั่ง โดยประมาณ 80 องศา อำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการรับประทานอาหาร การอ่านหนังสือ

     ไกร์ที่ 2 ใช้ปรับองศาท้ายเตียงท่ายกปลายเท้าและเข่าประมาณ 40 องศา

     ไกร์ที่ 3 ใช้ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงโดยประมาณ 40-80 เซนติเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงรถเข็น หรือผู้ป่วยที่มีสรีระผิดปกติ เช่น ผู้ที่มีการบาดเจ็บของกระดูกสะโพก

เตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน ปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ

  1. เตียงมือหมุน 2 ไกร์
  2. เตียงมือหมุน 3 ไกร์

ราคาเตียงคนไข้แบบใช้มือหมุน

         เตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน 2 ไกร์ จะมีราคาถูกกว่าเตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน 3 ไกร์ และเตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุนมีราคาถูกกว่าเตียงไฟฟ้า

กลไกการทำงานของไกร์มือหมุน

     การหมุนไกร์ เป็นการลดหรือเพิ่มระยะด้วยกลไกของเกลียว (โดยทั่วไปใช้จารบีเป็นสารหล่อลื่น) ส่งผ่านไปยังแขน(คันชัก) ที่จะปรับระดับหรือองศาของตำแหน่งนั้นๆ ฉะนั้น การหมุนไกร์เกินขอบเขตหรือเกินกำลัง เช่น หมุนเกินระยะกำหนดหรือมีสิ่งของหนักวางบนเตียง จะทำให้ระบบไกร์เสียหายได้

Author; Csingha, B.Pharm, MPA

คำค้นหา เตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุน เตียงมือหมุน

view