สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เตียงผู้ป่วย/เตียงคนไข้ (Bed)

      เตียงผู้ป่วยเตียงคนไข้ ที่ดี..นั้นมีความสำคัญ เตียงผู้ป่วยควรถูกสุขลักษณะ สะดวกสบายสำหรับผู้ป่วย มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริบาลผู้ป่วยและมีความปลอดภัย

      เตียงผู้ป่วยตามมาตรฐาน มีความกว้างประมาณ 96 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร และสูง 55 เซนติเมตร มีราวกั้นเตียงปรับขึ้น-ลงหรือสวิงขึ้นสวิงลงแบบปีกนก เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย พร้อมตัวล็อคล้อเตียงกันการลื่นไถล

      เตียงผู้ป่วยหรือเตียงคนไข้ มีการพัฒนามาเป็นลำดับ เช่นสามารถปรับองศาหัวเตียง (ไกร์ที่ 1) และองศาท้ายเตียง (ไกร์ที่ 2) ตลอดจนสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเตียงให้เหมาะสมกับการใช้งานและพยาธิสภาพของผู้ป่วยด้วยไกร์มือหมุน (ไกร์ที่ 3)  ซึ่งเรียกกันว่า เตียงฟลาวเลอร์ ตามชื่อผู้ที่คิดค้นต้นแบบ ต่อมาได้มีการเพิ่มจำนวนไกร์ให้กับเตียงผู้ป่วย คือ ไกร์ที่ 4 และ 5

      ต่อมา...ได้มีใช้มอเตอร์เป็นตัวขับไกร์แทนการใช้มือหมุน เราจึงสามารถแบ่งเตียงผู้ป่วยออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ

 1. เตียงผู้ป่วยมือหมุน ได้แก่
 • เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ คือ เตียงที่สามารถปรับระดับหัวเตียงท่าพยุงหลังประมาณ 80 องศา (ไกร์ ที่ 1) และ ท้ายเตียงท่างอเข่าประมาณ 40 องศา (ไกร์ ที่ 2) และ มีระบบล็อคล้อเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ล้อ
 • เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ จะมีไกร์สำหรับปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ปัญหาในการขึ้น-ลงเตียงทั่วๆไป เช่น กระดูกต้นขา-สะโพก

   เตียงผู้ป่วยที่ดี พื้นล่างรองที่นอนเป็นวัสดุที่ระบายอากาศและลดความอับชื้นได้ดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เตียงเป็นเวลานานๆ เพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับ (Bedsore)

       2. เตียงผู้ป่วยใช้ไฟฟ้า ได้แก่

 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2ไกร์
 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ 
 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามากกว่า 3 ไกร์

 ข้อแนะนำการเลือกเตียงผู้ป่วย  

 • พยาธิสภาพของผู้ป่วย

        1. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จะมีคุณค่าสูงสุด ถ้าผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง
        2. ถ้าจำเป็นต้องปรับความสูง-ต่ำของเตียงผู้ป่วย เพราะพยาธิสภาพของผู้ป่วยเอง ควรใช้เตียงผู้ป่วย ชนิด 3 ไกร์

 • ราคาเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าเตียงผู้ป่วยมือหมุน และราคาเตียงผู้ป่วยที่มีจำนวนไกร์มากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้น

การซ่อมบำรุงและการถนอมเตียงผู้ป่วย

 • กรณีเตียงผู้ป่วยเปียกน้ำ ต้องเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด โดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า
 • การปรับระดับหรือองศาเตียงผู้ป่วย ควรปรับพอตึงมือเท่านั้น ไม่ควรฝืนโดยกำลัง เพราะจะทำให้เกลยีหรือกระบอกเกลียวเตียงผู้ป่วยมือหมุนชำรุด หรือทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายในเตียงผู้ป่วยใช้ไฟฟ้า
 • เตียงผู้ป่วยทั่วไปรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100ก.ก.จึงไม่ควรวางสิ่งของอืนๆไว้บนเตียง
 • การซ่อมไกร์เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุนสามารถซ่อมได้ในท้องถิ่น
 • เตียงผู้ป่วยใช้ไฟฟ้า กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนได้ด้วยช่างอิเลคทรอนิคหรือไฟฟ้ากำลัง

Author; Csingha, B.Pharm, MPA
คำค้นหา เตึยงคนไข้ เตียงผู้ป่วย

view