สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ว็บไซต์ www.medtech2home.com สาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ สุขภาพ และอื่นๆ

                  2. เราไม่มีนโยบายเพื่อการโฆษณาและหรือซื้อขายเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ใดๆ ทั้งสิ้น

                  3. เป็นสื่อกลาง (เว็บบอร์ด) สำหรับการติดต่อระหว่าง "ผู้บริจาค" และ "ผู้รับบริจาค" เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ 

Csingha : webmaster & freelance Editor, B.Pharm, MPA (Public Policy) 

  • E-mail; chaisingha@yahoo.com
  • Line Id rx24010052 

view