สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องมือแพทย์ Medical Equipment

  เครื่องมือแพทย์ ถูกออกแบบและมีมาตรฐานกำหนด แบ่งออกได้ เป็น
          1. เครื่องมือแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย เช่น เครื่อง X-ray, MRI (Magnetic resonance imaging), Ultrasound, CT scan 
          2. เครื่องมือแพทย์ เพื่อการรักษา อันนี้เราพบกันทั่วไป เช่น เครื่องมือผ่าตัด
          3. เครื่องมือแพทย์ เพื่อการช่วยดำรงชีวิต (Life Support) เครื่องมือแพทย์กลุ่มนี้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจนฯ
          4. เครื่องมือแพทย์ เพื่อการเฝ้าติดตาม (Medical Monitors) เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่อง ECG (Electro Cardiogram) 
          5. เครื่องมือแพทย์ทางพยาธิ เช่น เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น
  เครื่องมือแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยการดำรงชีวิตหลายชนิด จัดอยู่ในกลุ่มเป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน (Home medical equipment, HME/ DMEPOS) เพราะการใช้งานมีความสะดวก    

  การเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
         เนื่องจาก เครื่องมือทางการแพทย์ มีการพัฒนาจากฝั่งทางยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ราคาของเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศเหล่านี้จะมีราคาแพง ควรเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงจากฝั่งนี้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยี่การผลิตในเอเชียมีการพัฒนาอย่างมาก ปัจจุบัน จีนเป็นฐานการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เทคโนโลยีขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูง  
  คำแนะนำซื้อเครื่องมือแพทย์ 

        1. ความจำเป็นและลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือทางการแพทย์นั้นกับภาวะของผู้ป่วย
        2. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องมี
       3. ระดับของเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ (เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้านใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก )
        4. การรับประกันและการบริการ อันนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ เป็นเวลานาน
        5. มีคู่มือและวิธีใช้งาน

บทความนี้ เป็นบทความเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์เท่านั้น
Author; Csingha, B.Pharm, MPA (Public Policy)

คำค้นหา: เครื่องมือแพทย์, ราคาเครื่องมือแพทย์