สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน

เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ บริการส่งถึงบ้าน

         ราคาเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ปรากฎ เป็น ราคาเครื่องมือแพทย์ มุ่งส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ป่วยและลดภาระทางครอบครัวผู้ป่วย หากท่านใด มีความสามารถและไม่เดือดร้อนทางการเงิน กรุณาให้โอกาสกับผู้ที่ด้อยกว่า สำหรับผู้ที่เดือดร้อนและขัดสน กรุณาแจ้งเราก่อน เรายินดีช่วยเหลือ ตามสมควร

         เรา www.medtech2home.com เป็นผู้ริเริ่มในการแสดงราคาเครื่องมือแพทย์แบบสาธาณะ เพื่อให้ผู้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบราคาได้ 

         เครื่องมือทางการแพทย์ ถูกออกแบบและมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และมีการกำหนดมาตรฐานของเครื่องมือทางการแพทย์ต่ละชนิด เครื่องมือทางการแพทย์ แบ่งออกได้ 4 กลุ่มใหญ่ คือ
          1. เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย เช่น เครื่อง X-ray, MRI (Magnetic resonance imaging), Ultrasound, CT scan
          2. เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ เครื่องมือแพทย์ เพื่อการรักษา อันนี้เราพบกันทั่วไป เช่น เครื่องมือผ่าตัด
          3. เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการช่วยดำรงชีวิต (Life Support) เครื่องมือแพทย์กลุ่มนี้ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจนฯ
          4. เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าติดตาม (Medical Monitors) เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่อง ECG (Electro Cardiogram)
          5. เครื่องมือทางการแพทย์ทางพยาธิ
         ปัจจุบัน เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการเฝ้าติดตามและเพื่อช่วยการดำรงชีวิตหลายชนิด เป็น เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน (Home Medical Equipment, HME/ DMEPOS)
ได้แก่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ ที่การใช้งานหรือการเปลี่ยนนั้น ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
การเลือกซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
         เนื่องจาก เครื่องมือทางการแพทย์ มีการพัฒนาจากฝั่งทางยุโรป อเมริกา ราคาของเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศเหล่านี้จะมีราคาแพง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยี่การผลิต
ของ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี รวมถึง
จีนซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เทคโนโลยีขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูง  
คำแนะนำซื้อเครื่องมือแพทย์ 

        1. ความจำเป็นและลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือทางการแพทย์นั้นกับภาวะของผู้ป่วย
        2. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องมี
       3. ระดับของเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ (เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้าน
ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก )
        4. การรับ
ประกันและการบริการ อันนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ เป็นเวลานาน
        5. มีคู่มือและวิธีใช้งาน

  • เครื่องมือทางการแพทย์ ในที่นี้ หมายความรวมถึง อุปกรณ์การแพทย์ และ เครื่องมือสำหรับคนไข้

ราคาเครื่องมือทางการแพทย์ ในการเปรียบเทียบราคา เราควรเปรียบเทียบ ในยี่ห้อ หรือ สมรรถนะใกล้เคียงกัน 

Author; Csingha, B.Pharm, MPA (Public Policy)
คำค้นหา: ครื่องมือทางการแพทย์, เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ราคาเครื่องมือทางการแพทย์